Wat zijn zorgpaden?

Met het project Zorgpaden is onderzocht of het concept ‘zorgpaden’ toegepast kon worden binnen de Jeugdgezondheidszorg en de Centra voor jeugd en gezin (CJG) in Zeeland. Na 1,5 jaar is het onderzoek nu afgerond. Wat zijn de uitkomsten? We vragen het Ingrid Staal, projectleider van Zorgpaden. 
Wat hebben jullie precies onderzocht? Het concept zorgpaden wordt in de gezondheidszorg al veelvuldig gebruikt. Een zorgpad is eigenlijk een beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces. Met als doel: de zorg verbeteren en daarbij vooral de behoeften van cliënten centraal te stellen.

In de jeugdgezondheidszorg werden zorgpaden nog helemaal niet gebruikt, terwijl er juist wel de behoefte is om efficiënter en beter samen te gaan werken. Ook wil de Jeugdgezondheidszorg beter aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en kinderen. Reden te meer om te onderzoeken of zorgpaden voor de Jeugdgezondheidszorg en de CJG’s daar aan bij kunnen dragen. Met subsidie van ZonMw hebben we dit onderzoek kunnen uitvoeren. Naast de gebruikelijke, huidige manier van zorg, zijn er twee zorgpaden ontwikkeld en onderzocht. Een zorgpad waarbij e-consulten worden ingezet en een zorgpad gericht op opvoedinterventies.


Waarom is juist nu dit project belangrijk?  
‘Het initiatief is een vervolg op SPARK. Dit is een gespreksmodel dat de JGZ helpt  om opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren én om in gesprek met ouders tot afspraken te komen over zorg die hen het beste past. Vaak vinden de vervolgafspraken plaats op standaard contactmomenten. Maar het is juist belangrijk om de volgende stappen in te richten naar de behoeften van kind en ouder. Er wordt momenteel gekeken naar het anders inrichten van de contactmomenten. Daarom  is het juist nu extra belangrijk om dit soort processen inzichtelijk en onderbouwd aan te pakken. De GGZ en curatieve zorg hebben het met hun zorgpaden al bewezen: dit kan de oplossing zijn.’

Zo’n e-consult, wat is dat precies?
Een e-consult begint met de digitale uitnodiging aan ouders om online vragenlijsten in te vullen over de ontwikkeling van hun kind in plaats van de tot nu toe gebruikelijke uitnodiging op het consultatiebureau. Dit wordt gedaan in een speciaal beveiligd ouderportaal. Na het invullen krijgen de ouders een terugkoppeling van hun jeudgverpleegkundige. Op deze manier vullen ouders mede het dossier van hun kind in. In het ouderportaal kunnen ouders zelf ook aanvullende vragen stellen, de groeicurve van hun kind inzien en informatie over opvoeden en opgroeien vinden.

En wat zijn de uitkomsten geweest van het onderzoek?
Het blijkt goed mogelijk om kinderen met een laag risico te volgen door middel van e-consulten. We hebben wel te maken gehad met technische mankementen, waardoor met name de jeugdgverpleegkundigen niet tevreden waren. Maar ondanks die technische problemen konden we aannemelijk maken dat de e-consulten tijdswinst op zullen leveren. Tijd die je kunt inzetten bij die kinderen en ouders die meer ondersteuning nodig hebben. En wat natuurlijk het allerbelangrijkst is; ouders waren uiterst positief over de ervaringen met het e-consult. Dit was een eye-opener voor de jeugdverpleegkundigen en geeft belangrijke input voor vervolg. Met de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de ouder, onze klant! Wat betreft het andere zorgpad -de module opvoeding- waren de CJG-coordinatoren en JGZ regiomanagers het unaniem eens dat het zorgpad alle CJG-processen versterkt. Er zijn afspraken gemaakt om de start die met dit project gemaakt is verder vorm te geven. Kort door de bocht gezegd komt uit het onderzoek dat het werken met zorgpaden binnen de Jeugdgezondheidszorg en de CJG’s mogelijk is.
 
En nu? Wat wordt er met de uitkomsten van het onderzoek gedaan?
Op grond van onze resultaten hebben we van ZonMw opnieuw subsidie verkregen om de projectresultaten verder te verspreiden en te implementeren. Daarom zijn de animatie, deze website en de draaiboeken gemaakt. Om te testen of de draaiboeken daadwerkelijk behulpzaam zijn bij implementatie worden er bijeenkomsten georganiseerd bij andere organisaties in het land. Ook zullen we een deel van de subsidie gebruiken om de techniek van het e-consult te verbeteren. Kortom, het onderzoek is afgerond, maar eigenlijk zijn we net begonnen! 

Meer informatie over het project? Bekijk de projectpagina op de website van ZonMw.