dinsdag 13 mei 2014

De Jeugdgezondheidszorg in Zeeland zoomt in op de levenslijn van mensen met het project ‘Zorgpaden’. Tijdens zogenaamde ijkmomenten sluit je de achterliggende levensfase af en blik je vooruit op de komende periode, de ontwikkeling van het kind en de daarbij horende vaardigheden voor ouders . Samen met ouder en kind bepaal je welke zorg en vorm nodig is in de periode naar het volgende ijkmoment. Je stippelt een zogenaamd ‘zorgpad’ uit.