Een leven lang meedoen


De huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat gezondheid 'een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts het ontbreken van ziekte of gebrek' is. Deze omschrijving van kort na de Tweede Wereldoorlog past niet meer in het tijdsbeeld van nu. Velen van ons hebben een chronische ziekte, maar voelen zich absoluut niet ziek.

Bekijk hier het filmpje: een leven lang meedoen


Positief label 
GGD Zeeland gaat in haar visie uit van een positief concept van gezondheid: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ (Machteld Huber, 2012)

Arts en onderzoeker Machteld Huber verlegt met deze (nieuwe) definitie de focus van ‘kijken hoe ziek iemand is’ naar ‘kijken hoe gezond iemand daarnaast nog is’. Wij zien gezondheid als voorwaarde om te participeren. Vandaar ook de titel van de visie: ‘Een leven lang meedoen’.
 
Zorgpaden maakt het mogelijk 
Met de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten, verandert de lokale opgave in het sociale domein ingrijpend. De gemeente en de samenleving hebben er allebei belang bij dat burgers zo veel mogelijk op eigen kracht doen met hulp
van de eigen omgeving. Pas als dat niet (meer) gaat, wordt een beroep gedaan op maatschappelijke zorg. Mensen die volop meedoen aan de maatschappij en zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven (en dus gezondheid) nemen, daar gaat
het om. De overheid doet een stap terug, maar blijft ‘in de buurt’ om mensen te ondersteunen. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Met de methodiek zorgpaden kun je perfect aansluiten bij die behoeften van ouder en kind, maar ook bij de behoefte van bijvoorbeeld een toekomstige ouder.
Zorgpaden draagt er aan bij dat mensen een leven lang mee kunnen doen.