Betrokken organisaties

Betrokken organisaties bij de uitvoering van het project Zorgpaden:
- GGD Zeeland
- UMC Utrecht/Julius Centrum
- Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland (V&VN)
- Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
- Erasmus MC
- Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Betrokken organisaties bij het implementatietraject:
- Yunio 
- GGD Brabant-Zuidoost
- GGD West-Brabant i.s.m. Thuiszorg West-Brabant; Thebe en Careyn
- GGD Zeeland

Dit project (156520004) wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.